Przetargi

Przetarg na instalację fotowoltaiczną

W związku z otrzymanym wsparciem z WFOŚ w Łodzi firma Tados Firek Sp. z o.o. Sp. K. poszukuje wykonawcy instalacji fotowoltaicznej o mocy nieprzekraczającej 50 kwp.

1. Miejsce montażu: ul. Kościowa 22, 97-500 Radomsko

Miejsce montażu zaznaczone niebieskim prostokątem. Dach płaski, pokryty papą, podbudowa betonowa.

Na załączonej mapie oznaczono także miejsce usytuowania trafostacji firmy oraz głównej rozdzielnicy.

2. Kryteria oferty oraz wymagania względem potencjalnych oferentów:
  • Preferowane falowniki: Huawei, SMA, FRONIUS, SOLPLANET
  • Preferowane panele: Hyundai, Ja Solar, Jinko, Seraphim

Zależy nam przede wszystkim na jakości wykonania oraz doświadczeniu potencjalnego wykonawcy. Istotnym kryterium wyboru oferty jest zatem staż na rynku. Najlepiej, aby chętni świadczyli swoje usługi przynajmniej od 2018 r. oraz posiadali w swojej ofercie więcej usług prócz fotowoltaiki i pomp ciepła. Mile widziani oferenci z jak najbogatszym doświadczeniem w wykonaniu instalacji w firmach i dużym portfolio. 

Ważny jest serwis, zatem naszym dodatkowym warunkiem jest to, aby siedziba zwycięzcy przetargu znajdowała się maksymalnie 150 km od Radomska. Najmilej widziane są firmy z województwa łódzkiego, śląskiego oraz świętokrzyskiego.

 

Inwestycję zamierzamy sfinansować przy udziale środków z WFOŚ, zatem koniecznym warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest doświadczenie oferenta w realizacji inwestycji z tego źródła finansowania.

3. Dane zużycia energii:
  • Taryfa: B23
  • Roczny wolumen energii: 170 MWh
  • Średni miesięczny rachunek (zakup energii i dystrybucja): 12 000 zł
4. Kontakt

Oferty prosimy wysyłać na adres mailowy: radomsko@tadosfirek.pl

Trafostacja

Główna rozdzielnia

Miejsce montażu

Trafostacja

Główna rozdzielnia

Miejsce montażu

Świadczymy kompleksowe usługi związane z pomiarem, montażem, serwisem i transportem.

© 2024 Realizacja: BeonTop Agency

Scroll to Top