Projekty

Zabytkowy dworek w Słupi odzyskał swoją okazałość dzięki realizacji projektu

pn.: REWITALIZACJA: Rozbudowa, przebudowa, zmiana sposobu użytkowania dworu na cele usługowe hotelarsko- restauracyjne o odnowy biologicznej” w ramach Umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.06.01.00-00-015/11-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 z dnia 28.11.2014r.

Przyznana kwota dofinansowania w wysokości 720.000,00 zł przyczyniła się do wykonania kompleksowej modernizacji infrastruktury dworku, a stały nadzór konserwatora zabytków pozwolił na zachowanie tożsamości architektonicznej XIX wieku. Mieszkańcy i goście przebywający w naszym regionie mogą więc odpocząć w pięknym otoczeniu łączącym nowoczesne technologie z tradycjami dworskimi polskiej szlachty.
Przed realizacją
Po realizacji
Zakres rzeczowy dofinansowanej ze środków Unii Europejskiej inwestycji obejmował wykonania dokumentacji technicznej, robót budowlanych, robót instalacyjno sanitarnych i instalacyjno elektrycznych oraz zapewnienie nadzoru technicznego. Należy jednak zaznaczyć, że kompleksowo wyposażono obiekt w meble, elementy dekoracyjne, elementy wyposażenia oddające pierwotny charakter polskiego zabytku i zapewniające komfort pobytu w dworku. Serdecznie zapraszamy
do odwiedzenia Słupi i dokonania własnej oceny efektów wykorzystania środków unijnych.

Nasze oddziały

Oddział Radomsko:

ul. Księdza Kościowa 22
97-500 Radomsko

e-mail: radomsko@tadosfirek.pl

☎ 44/685-05-05
667-500-238

Oddział Częstochowa:

ul. Krótka 29/31
42-200 Częstochowa

e-mail: czestochowa@tadosfirek.pl

☎ 34/366-99-33
515-228-679

✆ Infolinia

Radomsko +48  44/685-05-05
Częstochowa +48  34/366-99-33

Godziny pracy:

poniedziałek-piątek : 8.00 - 17.00
sobota : 9.00 - 13.00